Sub gay

Termin „sub gay” odnosi się do osoby LGBTQ+, która preferuje lub identyfikuje się z rolą poddaną lub uległą w kontekście relacji BDSM (Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism, Masochism) lub dominacji i uległości. Osoby sub gay często czerpią przyjemność z oddania kontroli nad swoim ciałem i działaniami swojemu partnerowi dominującemu, który jest zwykle określany jako „dominant gay” lub „dom gay”. W relacji BDSM, sub gay może angażować się w różne praktyki, takie jak wiązanie, dyscyplina, kara, rolensple, używanie gadżetów BDSM itp. Ważne jest, aby podkreślić, że wszelkie działania w kontekście BDSM powinny odbywać się na zasadach dobrowolności, zaufania, wzajemnej zgody i bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych osób.