LGBT Q plus

Termin „LGBTQ+” jest używany do opisania różnorodności tożsamości i orientacji seksualnych w społeczności LGBT. Oznacza to, że nie tylko osoby homoseksualne (Lesbian – Lesbijka, Gay – Gej) są uwzględniane, ale również osoby biseksualne (Bisexual – Biseksualne), transpłciowe (Transgender – Transpłciowe), queer (Queer – Osoba nieheteronormatywna), a także inne tożsamości i orientacje seksualne, które nie mieszczą się w tradycyjnym podziale heteroseksualnym.

Oto krótkie wyjaśnienie niektórych skrótów i terminów związanych z LGBT+:

1. L – Lesbijka: Oznacza kobietę, która jest emocjonalnie, romantycznie i/lub seksualnie przyciągana do innych kobiet.

2. G – Gej: Oznacza mężczyznę, który jest emocjonalnie, romantycznie i/lub seksualnie przyciągany do innych mężczyzn.

3. B – Biseksualne: Oznacza osobę, która jest emocjonalnie, romantycznie i/lub seksualnie przyciągana zarówno do osób własnej, jak i przeciwnej płci.

4. T – Transpłciowe: Oznacza osobę, której tożsamość płciowa nie pokrywa się z jej przypisaną płećą przy urodzeniu. Osoby transpłciowe mogą się identyfikować jako kobiety, mężczyźni lub inna tożsamość płciowa.

5. Q – Queer: Termin obejmujący szeroki zakres tożsamości seksualnych i płciowych, które nie mieszczą się w tradycyjnych ramach heteroseksualnych. Osoby queer mogą mieć różne orientacje seksualne i tożsamości płciowe.

6. + – Plus: Symbol „+” odnosi się do innych tożsamości i orientacji seksualnych, które nie są w pełni uwzględnione w skrócie „LGBTQ”. Może obejmować osoby aseksualne, interpłciowe, panseksualne i wiele innych.

Skrót „LGBTQ+” jest dynamiczny i nadal ewoluuje, aby uwzględniać i reprezentować szerokie spektrum tożsamości i orientacji seksualnych. Ma na celu budowanie większej widoczności, akceptacji i równości dla społeczności LGBT+ oraz podkreślenie potrzeby szacunku i wsparcia dla wszystkich jej członków.