Flip flop gay

Termin „flip flop gay” odnosi się do osoby LGBTQ+, która preferuje zarówno rolę aktywną (top) jak i bierną (bottom) w kontekście seksualnym. Osoby identyfikujące się jako flip flop gay są elastyczne w swoich preferencjach seksualnych i czerpią przyjemność zarówno z penetracji, jak i z bycia penetratorem. Mogą zmieniać swoje role w zależności od partnera, sytuacji lub preferencji danego momentu. Flip flop gay wyraża otwartość na eksplorację różnych aspektów seksualności i czerpanie przyjemności z obu stron tej interakcji seksualnej. Istotne jest, aby podkreślić, że preferencje seksualne są zawsze indywidualne i zależą od osobistych upodobań i komfortu danej osoby.